Parcours

Samen met Stichting Promotie Eersel heeft Rotary Eersel een gezellige route uitgezet.

De start en finish zijn op de Markt in Eersel. De route loopt via de Markt, de Nieuwstraat in. Aan het eind van de Nieuwstraat gaan we rechts de Willibrorduslaan in. Let op dat je hier zoveel mogelijk gebruik maakt van het aangelegde fiets-voetpad. Bij de Kerk ga je rechtsaf de Kerkstraat in. Loop hier ook zoveel mogelijk rechts. Vervolg het parcours via de Dijk richting de Markt waar de finish is.

Onderweg vind je diverse kraampjes van de middenstand. Heb je zin om iets te eten of drinken? Doe dat gerust. HET IS GEEN WEDSTRIJD!

Deelname aan de SantaRun houdt automatisch in dat je akkoord gaat met het onderstaand reglement.

  • De organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele SantaRun af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt er geen restitutie plaats van het inschrijfgeld.
  • Deelnemers dienen de aangegeven looproute te volgen.
  • Instructies van vrijwilligers, verkeersregelaars en de organisatie moeten worden opgevolgd.
  • Er vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld bij het niet komen opdagen van de ingeschreven deelnemer.
  • Deelname is voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig persoonlijk letsel, ontstaan voor, tijdens of na het evenement.
  • Zodra de pakken nat worden, kan de (rode) kleur hiervan ‘afgeven/uitlopen’; deelnemer vrijwaart de organisatie van elke schade die hieruit kan voortvloeien, de organisatie zal op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen hiervan.
  • Hardlopers dienen er zich van bewust te zijn dat het parcours niet uitgezet is voor een ‘echte’ hardloopwedstrijd en dienen derhalve extra alert te zijn op obstakels en mede weggebruikers. Het parcours is niet afgezet, we lopen tussen het winkelend publiek en overige verkeersdeelnemers door.
  • Vanzelfsprekend mogen honden (aangelijnd) meelopen.
  • Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie van de SantaRun , zonder daarvoor vergoeding te claimen.
  • Voor situaties waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de SantaRun.